Turvallinen kaksikielinen koulu

Hyvä ja viihtyisä koulu on investointi tulevaisuuteen. Turvallisuus on muutakin kuin opettajan valvova silmä ja kaksikielisyys pelkkä mahdollisuus.
Turvallisuus rakentuu luottamuksesta, hyvistä opettajista ja opetuksesta, koulukiusaamisen ehkäisemisestä, tasa-arvosta ja yhteishengestä. Turvallisuuteen kuuluu toimiva koulurakennus, ilman terveyshaittoja. On sanomattakin selvää, että lapsillemme tulee tarjota asian- ja ajanmukaiset oppimistilat, jotka sopivat ja sopeutuvat nyt ja tulevaisuudessa uuden oppimiseen.
Suomen- ja ruotsinkielisen koulun sijoittaminen samaan koulurakennukseen on hankolaisuutta, joka tukee molempien kotimaisten kielten ymmärrystä ja niiden oppimista. Kaksikielisyys ja sen tuomat mahdollisuudet ovat hankolaisille lapsille yhteisen oppimisympäristön tuoma reilu ja oikeudenmukainen etu, kun he siirtyvät elämässään eteenpäin.
Uusi koulurakennus on investointi hankolaisuuteen ja tulevaisuuteen meidän kaikkien eduksi.

Jaa