Kunnan päätöksenteosta

Kunnan päätöksenteko on raskas prosessi. Meillä on Hangossa lautakuntia, joissa istuu eri puolueiden poliitikkoja. Eri toimialoilla on omat lautakuntansa ja niissä istuvat poliitikot käyttävät kaupunginvaltuuston niille delegoimaa päätösvaltaa, tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja. Meillä on myös kaupunginhallitus, jossa poliitikot valmistelevat valtuuston päätökset ja vastaavat niiden täytäntöönpanosta. Lopuksi on kaupunginvaltuusto. Siellä istuu 31 poliitikkoa, jotka...

Hyvinvoiva julkinen sektori

Hangon, kuten muidenkin kaupunkien julkinen sektori on pääosin palvelutoimintaa. Suuri osa julkisen sektorin työntekijöistä on asiakasrajapinnassa joko suoraan tai välillisesti. Kaupungin julkisen sektorin toiminnot ovat kaikkien käytössä, ja niiden pitäisi sujua mutkattomasti. Merkittävä osa palveluista on lakisääteisiä toimenpide-, lupa-, valvonta- ja merkintäasioita. Toimivat digitaaliset prosessit em. rutiinien hoitamiseksi vapauttaisi henkilöresursseja ja henkilötyö voisi suuntautua...