Hangon kaupunginvaltuuston kokous 8.2.2022

Nopealukuinen kooste Hangon kaupunginvaltuuston päätöksistä. Kirjoittaja on Hangon sosialidemokraattien valtuustoryhmän jäsen. Valtuuston esityslistoja ja pöytäkirjoja voit lukea Dynasty-tietopalvelusta ja valtuuston kokouksen voi katsoa Youtubesta Hangon kaupungin kanavalta.

1: Valtuusto kokoontuu keväällä tiistaisin 8.2., 8.3., 12.4., 17.5. ja 14.6. ja kokousaika on klo 18. Lisäksi pidetään ylimääräinen kokous maanantaina 28.2. klo 19.

Valtuutettu Bernt Förström ehdotti Rolf Nyströmin kannattamana, että kokoukset pidettäisiin perinteiseen malliin klo 19 ja asiasta äänestettiin. Klo 18 voitti ääniin 16-15.

 • Tulevat kokouspäivät:
  • 28.2.2022 klo 19
  • 8.3.2022 klo 18
  • 12.4.2022 klo 18
  • 17.5.2022 klo 18
  • 14.6.2022 klo 18

2: Furuvikissa Variksenmarjankujan ja Variksenmarjantien päissä sijaitsevien korttelien 1313, 1314, 1323 ja 1324 myyntihinnaksi päätettiin 40,20 euroa per neliömetri.

Korttelien vanha hinta oli 24,10 euroa per neliömetri. Edellä mainituissa kortteleissa sijaitsevien tonttien katsottiin olevan alueen muita tontteja paremmalla sijainnilla.

Korttelien sijainti Hangon kaupungin karttapalvelussa: https://map.hanko.fi/link/92nYf

3: Oy Hangö Stevedoring Ab:n Kuningatarvuorella vuokraaman tontin vuokraksi päätettiin asettaa 1,3 euroa per neliömetri sidottuna tammikuun 2014 elinkustannusindeksin pistelukuun.

Kyseessä on satama-alueen vuokra ja vuokran ehtona on, että tonttia käytetään satamatoimintoihin ja niihin suoranaisesti liittyviin toimintoihin. Tammikuun 2014 elinkustannusindeksi oli 1900 ja joulukuussa 2021 se oli 2049. Vuokrankorotus laskettaisiin seuraavasti: 2049/1900 * 1,3 euroa per neliömetri = 1,4 euroa per neliömetri.

Tontin sijainti Hangon kaupungin karttapalvelussa: https://map.hanko.fi/link/93qjf

4: Täktomin koulu myydään Oy MediClimb Ltd:lle hintaan 87 000 euroa ja yritys sitoutuu ostamaan kiinteistön hintaan 43 550,50 euroa.

Koulusta tuli kaksi tarjousta, yksi Oy MediClimb Ltd:ltä ja toinen Jaakko Rustaniukselta. Birgitta Gran ehdotti Teemu Köpän kannattamana koulua myytäväksi Jaakko Rustaniukselle. Rolf Nyström ehdotti esityksen palauttamista valmisteluun, mutta hänen ehdotuksena raukesi kannatuksen puutteeseen. Kaupunginhallituksen ja Granin esityksistä käytiin äänestys, joka päättyi äänin 24-7 kaupunginhallituksen esityksen hyväksi. Rolf Nyström ilmoitti eriävän mielipiteen päätökseen.

5: Valtuustolle esitettiin kaupungin ja Hangon veden vuoden 2021 alustavat tilinpäätösluvut.

Esitettiin lukuja ja graafeja ja käytiin keskustelua. Ei aiheuta toimenpiteitä.

 • Vuoden 2021 lukuja:
  • Asukasluku 7989
  • Ylijäämä 3,5 milj.
  • Lainaa 55,5 milj. euroa

6: Roxxin kiinteistön vuokra-aikaa pidennetään 10 vuodella 30.4.2032 asti.

Roxx on myyty ja uudet omistajat hakivat vuokra-ajan pidennystä, jotta saavat lainaa rakennuksen peruskorjausta varten.

7: Christian Mattsonille myönnettiin ero kaupunginvaltuuston ensimmäisestä varapuheenjohtajuudesta.

Tilalle valittiin hänen puoluetoverinsa Stephan Horn.

 • Puheenjohtajisto:
  • Puheenjohtaja: Aila Pääkkö
  • I varapuheenjohtaja: Stephan Horn
  • II varapuheenjohtaja: Kai Kankaristo

8: Tarmo Sander vapautettiin perusturvalautakunnan varajäsenyydestä.

Tilalle valittiin hänen puoluetoverinsa Jukka Väisänen.

Perusturvalautakunnan varsinainen jäsen on Ville Ekroos ja Jukka Väisänen on nyt hänen varajäsenensä.

9: Teemu Köpän aloite laavuista Hankoniemelle katsottiin loppuun käsitellyksi.

Uusia laavuja ehdotettiin Märsaan, Silversandiin, Tvärminneen ja Lappohjaan. Tekninen- ja ympäristövirasto lupasivat selvittää soveltuvatko kohteet laavuille ja tehdä rakennussuunnitelmat niitä varten. Tarvittaessa luvattiin järjestää myös nettikysely hankolaisille, jos löytyisi vielä muitakin paikkoja uusille laavuille.

Laavujen suunniteltu sijainti suuripiirteisesti Hangon karttapalvelussa: https://map.hanko.fi/link/94Gov

10: Stephan Hornin aloite linja-autopalvelun perustamisesta Hangon kaupungissa katsottiin loppuun käsitellyksi.

Sosiaalihuolto ilmoitti, että se ei voi ottaa kantaa mahdolliseen linja-autopalvelun tarpeeseen. Ehdotusta ei siis toteuteta.

11: Helena Lesch-Saarisen aloite ammattivaatteista kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöille katsottiin loppuun käsitellyksi.

Arvioitiin, että 50:llä henkilöllä olisi oikeus vaate-etuun ja 100 euroa per nuppi se tekisi 5000 euron määrärahan tarpeen tämän vuoden budjettiin ja nyt 2022 nämä rahat löytyvät. Aloite siis toteutetaan.

Työvaatteet hankitaan kaikille lapsiryhmissä työskenteleville, joiden työsopimus on voimassa yli kuusi kuukautta.

12: Jorma Nousiaisen aloite minirampin hankkimiseen Feffe parkin skeittirampeille katsottiin loppuun käsitellyksi.

Miniramppi voidaan hankkia, mutta se ei ole prioriteetti numero yksi. Aloite toteutuu, mutta ei vielä voi sanoa minä vuonna tämä tapahtuu.

Kustannusarvio rampille asennuksineen oli 20 000 euroa.

13: Jaana Pulkkisen aloite asuntojen vuokraamisesta kesälomasijaisille katsottiin loppuun käsitellyksi.

Perusturvavirasto ilmoitti pyrkivänsä välivuokraamaan 3-4 asuntoa Hangon Vuokratalot Oy:ltä tuleville kesälomasijaisille.

Hangon Vuokratalot Oy on Hangon kaupungin tytäryhtiö.

14: BDO Audiator Oy jatkaa Hangon kaupungin tilitarkastusyhteisönä tilikauden 2022.

Tilitarkastuspalvelut kilpailutettiin ja kyseinen yritys voitti tarjouskilpailun vuonna 2018. Tarjous sisälsi option tilintarkastuspalveluista kaudelle 2022-2023 ja se päätettiin käyttää.

 • BDO Audiator Oy
  • Kotipaikka Helsinki
  • Perustettu 1993
  • 27 työntekijää

Tästä alkaa blogi, jonka tarkoitus on jakaa tietoa Hangon kaupungin päätöksistä näppärässä paketissa.

Ensi kertaan,

Sami Laine

Jaa