Hangon kaupunginvaltuuston kokous 28.2.2022

Nopealukuinen kooste Hangon kaupunginvaltuuston päätöksistä. Kirjoittaja on Hangon sosialidemokraattien valtuustoryhmän jäsen. Valtuuston esityslistoja ja pöytäkirjoja voit lukea Dynasty-tietopalvelusta ja valtuuston kokouksen voi katsoa Youtubesta Hangon kaupungin kanavalta.

1: Mathias Bilenberg valittiin Sture Söderholmin varajäseneksi kaupunginhallitukseen Stephan Hornin tilalle.

Stephan Horn valittiin kaupunginvaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valtuuston kokouksessa 8.2.2022. Sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, että kaupunginhallituksen jäsenet osallistuvat kaupunginhallituksen kokouksiin, joten Horn ei voinut jatkaa varajäsenenä.

2: Kaupunginvaltuusto päätti:

Antaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle selvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon, sekä pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista.

Antaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle arvion hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.

Valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään selvityksen täydennyksistä ja vähäisistä muutoksista.

Että kaupunginvaltuustolle järjestetään seminaari, jossa kerrotaan tarkemmin mitä SOTE-uudistus merkitsee Hangossa toimiville eri tahoille.

Keskustelun aikana valtuutetut Rolf Nyström, Jorma Nousiainen, Mathias Bilenberg ja Jouko Kavander toivat esiin, että kaupunginvaltuustolle tulee kertoa tarkemmin, mitä SOTE-uudistus merkitsee Hangossa toimiville eri tahoille ja puheenjohtaja Aila Pääkkö totesi valtuuston päättäneen yksimielisesti seminaarin järjestämisestä.

Laki SOTE-uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta määrää, että kunnan oli tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle valtuuston päätöksen mukaiset selvitykset ja arviot. Näitä tietoja voidaan päivittää 30.6.2022 asti.

1.1.2023 Hangon kaupungin omistuksessa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon, sekä pelastustoimen tilat siirtyvät vuokrasopimuksella Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan kolmeksi vuodeksi. Tämän jälkeen hyvinvointialue voi halutessaan jatkaa vuokrasopimusta yhdellä vuodella. Sopimukset ja vastuut siirtyvät hyvinvointialueelle sellaisinaan.

Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy Hangossa arviolta 239 työntekijää, joihin kuuluvat perusturvan henkilöstö, sivistyksen puolelta kuraattorit ja psykologit, sekä palkanlaskennan, siivouksen ja ruokahuollon työntekijöitä, joiden työtehtävistä siirtymähetkellä vähintään 50% kohdistuu sotealan palveluihin. Nämä työntekijät siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja säilyttävät siirtymähetkellä voimassa olevat työ -tai virkasuhteeseen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa.

Tämän blogin tarkoituksena on jakaa tietoa Hangon kaupungin päätöksistä näppärässä paketissa.

Ensi kertaan,

Sami Laine

Jaa