Nuorten ääni kuuluviin!

Kannattaako lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaa?

Kannattaako lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaa? No aivan ehdottomasti! Mielestän nuorten ääni tulisi saada myös kuulumaan päätöksenteossa. Nuoret ovat itse varmasti paremmin kartalla tarpeistaan ja toiveistaan kun me ”aikuiset” olemme.

Vaikka itse olenkin vasta 23-vuotias niin en osaa siltikään kertoa mitä 13-18 vuotiaat hankolaiset kokevat tarpeelliseksi. Hangossa on nuorisoraati ja mielestäni on tärkeää, että nuorisoraatilaisilla on mahdollisuus olla mukana kokouksissa ja saada nuorten ääni kuuluviin tätä kautta.

Myös suurin syy ehdolle asettumiselleni tosiaan oli se, ettei ikäisiäni ole mukana politiikassa kovinkaan montaa täällä Hangossa.

Jaa