Kunnan päätöksenteosta

Kunnan päätöksenteko on raskas prosessi. Meillä on Hangossa lautakuntia, joissa istuu eri puolueiden poliitikkoja. Eri toimialoilla on omat lautakuntansa ja niissä istuvat poliitikot käyttävät kaupunginvaltuuston niille delegoimaa päätösvaltaa, tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja. Meillä on myös kaupunginhallitus, jossa poliitikot valmistelevat valtuuston päätökset ja vastaavat niiden täytäntöönpanosta. Lopuksi on kaupunginvaltuusto. Siellä istuu 31 poliitikkoa, jotka vastaavat kunnan toiminnasta ja taloudesta, sekä käyttävät kunnan päätösvaltaa. Lautakunta äänestää pienemmistä asioista, kaupunginhallitus äänestää isommista asioista ja valtuusto äänestää isoimmista asioista. Eikö olekin yksinkertaista? No ei se aina ole.

Kunnan päätöksenteko vaatii yhteistyötä yli puoluerajojen.

Kunnan päätöksenteko vaatii yhteistyötä yli puoluerajojen. Yhdelläkään puolueella ei ole absoluuttista valtaa, vaan jokaiseen päätökseen tarvitaan muiden puolueiden tukea. Eräs minua viisaampi sanoi kerran hallituksessa, valtuustossa ja lautakunnissa olevan yhtä monta mielipidettä, kuin mitä siellä on ihmisiä. Usein heidän eriävät mielipiteensä aiheuttavat ristiriitoja ja ratkaisuksi täytyy löytää kompromissi. Kompromissin löytäminen saattaa viedä aikaa. Välillä yhteistä säveltä ei sovittelusta huolimatta löydy ja ehdotukset hylätään tai ne jäävät jonkun pöytälaatikkoon odottamaan parempaa päivää. Välillä päästään pääpiirteittäin samoille linjoille, mutta yksityiskohdista ollaan vielä ankarasti erimielisiä. Silloin meidän raskaan koneistomme rattaat näyttävät ulkopuolisen silmin hitailta ja tehottomilta.

Tehokas päätöksenteko ajaa kuntalaisen etua.

Tehokas päätöksenteko ajaa kuntalaisen etua. Välillä erimielisyyksiin jämähtänyt päätöksenteko luo tilanteita, jotka saavat tavallisen tallaajan silmissä absurdeja piirteitä: Jumitumme pitkäksi aikaa tilanteeseen, jossa selvä enemmistö on yhtä mieltä siitä, että asematorin voi kaavoittaa uudelle kaupalle ja sen kylkeen voi rakentaa uuden huoltoaseman. Ainoastaan näiden rakennusten sijoittuminen tontille ja kuinka katu tontin ja asemarakennuksen välissä kulkee, ovat auki. Kaavapäätöstä odotellessa kaupunkialueen toinen huoltoasema suljetaan, koska se sijaitsee pohjavesialueella ja meille syntyy yhden siltarakennustyömaan taakse jääneen kylmäaseman monopoli. Siellä voi vielä tankata ajoneuvonsa, mikäli tuotetta riittää. Mielestäni tällainen esimerkkitilanne ei ole kuntalaisten edun mukainen. Tehokkaalla ja joustavalla päätöksenteolla meillä ehkä jo olisi uusi huoltoasema keskustassa ja koko homma olisi ratkaistu.

Hyvä yhteistyö syntyy kohtelemalla muita päätöksentekijöitä kunnioittavasti. Nykyaikana olisi muodikasta yksilöidä oletetut syylliset päätöksentekomme tehottomuuteen ja ryöpyttää heitä näkyvästi. Näin saa tutkitusti ylistystä ja seläntaputuksia omalta pieneltä ja äänekkäältä äänestäjäjoukoltaan, mutta samalla se oma äänestäjäjoukko ja muut kuntalaiset menettävät tehokkaan päätöksenteon tärkeimmän edellytyksen: Mahdollisuuden tehdä yhteistyötä vastapuolen kanssa. Ethän itsekään suhtautuisi enää yhtä helposti ystävällismielisesti ihmiseen, joka kirjoittaa tai puhuu sinusta negatiiviseen sävyyn. Meidän ei tulisi kuluttaa aikaa etsimällä ihmisiä, jotka tekevät asioita huonosti, vaan ryhtyä tekemään asioita yhdessä paremmin. Kunnioittava käytös toisia kohtaan on jotain, johon kaikki ehdokkaat varmasti kykenevät ja jota tämä kaupunki tarvitsee. Itse ainakin aion tehdä niin. Sillä ei saada henkilökohtaista kunniaa tai muistomerkkiä, mutta sillä viedään tätä kaupunkia kohti parempaa tulevaisuutta.

Älä tuhlaa aikaa pohtimalla, millainen hyvän ihmisen pitäisi olla. Ole hyvä ihminen.

~ Marcus Aurelius

Jaa